De Diensten van het Verenigd College werven een groot aantal profielen aan voor de directie Controle

De Administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zoekt een goot aantal profielen om de directie Controle, in het bijzonder haar nieuwe dienst ’Financiële Controle’, uit te breiden.

De directie Controle staat in voor de administratieve en/of financiële controle van de door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie erkende of gesubsidieerde instellingen en diensten (instellingen voor bejaarden, ziekenhuizen, crèches, enz.).

Ze bestaat uit twee diensten:

  • De dienst ’Administratieve Controle’
  • De dienst ’Financiële Controle’

Onze administratie is op zoek naar de volgende profielen:

Voor de directie Controle:

1 directeur Controle (A3) voor de Franse taalrol

Functiebeschrijving

Via mobiliteit en externe mutatie*

 

Voor de dienst Administratieve Controle:

1 diensthoofd (eerste attaché - A2)

Functiebeschrijving

Via mobiliteit en externe mutatie*

 

Voor de dienst Financiële Controle:

1 diensthoofd (eerste attaché - A2)

Functiebeschrijving

Via mobiliteit en externe mutatie *

 

2 financiële deskundigen (A1)

Functiebeschrijving

Via mobiliteit en externe mutatie *

 

2 financiële inspecteurs (A1)

Functiebeschrijving

Contractueel **

 

3 financiële controleurs (B) van de Nederlandse taalrol

Functiebeschrijving

Contractueel **

 

2 financiële procesbeheerders (B) van de Nederlandse taalrol

Functiebeschrijving

Contractueel **

 

 

*Opgelet: de betrekkingen in het rood moeten worden ingevuld via mobiliteit of externe mutatie. Dat betekent dat deze betrekkingen uitsluitend toegankelijk zijn voor de statutaire ambtenaren van Iriscare, van de Federale Staat, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van het Waalse Gewest, van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschappen, van de Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissies en van de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen waarvan het personeel via SELOR is aangeworven.

Ambtenaren die zich kandidaat stellen moeten een graad van attaché (rang A1) hebben of een gelijkwaardige graad met ten minste drie jaar anciënniteit (mobiliteit) of een graad die evenwaardig is aan die van de in te vullen functie (externe mutatie).

De betrekkingen in het blauw zijn contractuele functies. Ze zijn toegankelijk voor eenieder die beantwoordt aan de in de functiebeschrijving vermelde voorwaarden inzake diploma’s en/of ervaring.

 

Waarom bij ons komen werken?

We bieden u een aantrekkelijke loopbaan en de mogelijkheid om verantwoordelijkheid uit te oefenen in een administratie in volle ontwikkeling die bevoegd is voor Gezondheid en Bijstand aan Personen in Brussel.

Onze medewerkers kunnen met name rekenen op een leuke werkomgeving en aangename werkomstandigheden, een dynamische loopbaan op het vlak van loon (vlakke loopbaan), maaltijdcheques, de mogelijkheid om te telewerken, een voordelige hospitalisatieverzekering, tenlasteneming van de openbare vervoerskosten, aantrekkelijke taalpremies, …

 

Indienen van de kandidaturen

  • Voor de betrekkingen in te vullen via mobiliteit en externe mutatie:

De kandidatuurstelling (motivatiebrief, uiteenzetting van de titels en ervaring, cv) wordt uiterlijk tegen 4 april 2019 om 18 uur per aangetekende brief ingediend, te rekenen vanaf de postdatum van de aangetekende brief, op volgend adres:

De heer Nicolas Lagasse

Leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

Louizalaan 183

1050 Brussel

  • Voor de contractuele betrekkingen:

De kandidatuurstelling (motivatiebrief en cv) wordt uiterlijk tegen 4 april 2019 om 18 uur per mail ingediend ter attentie van de dienst HRM op volgend adres: srhdhr@ccc.brussels.

 

Voor meer informatie over de aanwerving, kunt u terecht bij de dienst HRM: srhdhr@ccc.brussels.