Centra voor nachtopvang van ouderen

Opvang van ouderen die 's nachts behoefte hebben aan doorlopend toezicht, hulp en zorg 

Waarover gaat het?

De centra voor nachtopvang bieden ’s nachts en gedeeltelijk ’s avonds opvang aan ouderen die nood hebben aan toezicht, hulp en medische zorg.

Voor wie en waarom? 

De nachtcentra bieden opvang aan personen vanaf 60 met een verminderde graad van zelfredzaamheid. Het gaat om personen die overdag thuis verblijven en die nood hebben aan toezicht en zorg die hun naasten 's nachts niet kunnen verzekeren. Deze nachtopvang zorgt ervoor dat ouderen thuis kunnen blijven wonen en last een adempauze in voor de mantelzorgers.

Deze centra zijn steeds ingeplant in een rusthuis. Op die manier kunnen de personen die opgevangen worden een beroep doen op het verzorgend of paramedisch personeel. Ze krijgen er eveneens hulp bij de activiteiten van het dagelijks leven die ze niet meer zelf kunnen uitvoeren (slapengaan, opstaan, aankleden, de hygiënische verzorging, de inname van geneesmiddelen, de maaltijden, enz.).

Werking

De centra voor nachtopvang zijn minstens twaalf uur open, tussen 20 uur en 9 uur. Ze voorzien in een ontbijt, en op vraag van de oudere kan eveneens een avondmaal aangeboden worden. 

Aan de ouderen die worden opgevangen, wordt een financiële bijdrage gevraagd. Elk rusthuis beschikt over een participatieraad die adviezen verstrekt over de algemene werking van de instelling. De ouderen die in het rusthuis verblijven in het kader van de nachtopvang kunnen eveneens deelnemen aan deze participatieraad.

De beheerders van de centra moeten een leefproject ontwikkelen dat de doelstellingen vastlegt waarmee ze het welzijn en de ontwikkeling van de ouderen willen bevorderen.

Adres zoeken