Hartelijk welkom op de website van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC)

Hartelijk welkom op de website van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC)

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) speelt binnen het Brussels Gewest een belangrijke rol op het gebied van bijstand aan personen en gezondheidszorg. Ze is bevoegd voor de personen (de Brusselaars, maar ook de begunstigden van de diensten van de instanties uit de gezondheids- en welzijnssector) en voor meer dan driehonderd tweetalige instellingen en diensten (ziekenhuizen, OCMW's, verzorgingsdiensten, opvangcentra, enz.) binnen deze sectoren. 

De GGC omvat eveneens, binnen haar structuur, het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, de studiedienst voor gezondheid en bijstand aan personen in het Brussels Gewest.

Op onze website vindt u, naast nuttige informatie over de bevoegdheden en de activiteiten van onze instelling, ook de contactgegevens van alle door ons erkende instanties uit de gezondheids- en welzijnssector. Tot slot kunt u er ook tal van studies en publicaties downloaden.

Nieuws en aankondigingen

 • werkaanbieding
  09/01/2019 tot 21/01/2019
  De DVC werven aan !

  De Diensten van het Verenigd College werven Franstalige attachés "ziekenhuisbeheer" (statutaire betrekkingen) aan.

 • werkaanbieding
  09/01/2019 tot 31/01/2019
  De DVC werven aan !

  De Diensten van het Verenigd College werven Franstalige contractuele verpleegkundigen aan.

 • Nieuws
  17/10/2018
  Welzijnsbarometer 2018: een groot aantal Brusselaars leeft in kansarmoede

  Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad publiceert zijn veertiende Welzijnsbarometer, waarin u een reeks geactualiseerde indicatoren over armoede terug...

 • Nieuws
  10/10/2018
  Brussels actieprogramma armoedebestrijding 2014-2019

  Het Brussels actieprogramma armoedebestrijding brengt de acties in de strijd tegen armoede van de verschillende Brusselse overheden samen van de legislatuur 2014-2019.

 • Nieuws
  25/07/2018
  Ozon-en hitteplan; een plan om te anticiperen en snel te kunnen reageren

  Het Brussels Gewest en België lopen meer en meer risico op perioden van hoge temperaturen, vergezeld van hoge ozonconcentraties.